ישי ריבו – אני שייך לעם | Ishay Ribo – Ani Shayach Leam

Print Friendly, PDF & Email

I Belong To A Nation
I belong to a nation
The oldest in the archives
I Belong to a nation
That no historian understood
I belong to a nation
As well as the nature from beneath it
I belong to a nation
From before whom a great sea fled

I belong to a nation
That will yet merit to see the end
I belong to a nation
About which every philosopher has philosophized
I belong to a nation
Of whom logic does not grasp
I belong to a nation
For whom the miracle was created

So how does my nation differ from all other nations,
From all other nations
That the idols of all other nations
Neither see nor hear, see nor hear
And the nation to which I belong, Hashem is its G-d
And the nation to which I belong, Hashem is its G-d.

I belong to a nation
That has survived every era
I belong to a nation
That no scientist has developed
I belong to a nation
That believes in the sages
I belong to a nation that walks innocently with its father

I belong to a nation
That called out “he who is unto G-d, to me”
I belong to a nation
Which also belongs to me
I belong to a nation
The chosen and from another
That I belong to
I thank, and I sing

So how does my nation differ from all other nations,
From all other nations
That the idols of all other nations
Neither see nor hear, see nor hear
And the nation to which I belong, Hashem is its G-d
And the nation to which I belong, Hashem is its G-d.


https://lyricstranslate.com

אני שייך לעם
הכי עתיק בארכיון
אני שייך לעם
שלא הבין כל היסטוריון
אני שייך לעם
אפילו הטבע מתחתיו
אני שייך לעם
שים גדול נס מפניו

אני שייך לעם
שעוד יזכה לראות ת’סוף
אני שייך לעם
שעליו פילסף כל פילוסוף
אני שייך לעם
שהיגיון בו לא תופס
אני שייך לעם
שבשבילו נברא הנס

אז מה נשתנה
העם שלי מכל העמים
מכל העמים
שבכל העמים אליליהם
לא רואים ולא שומעים
לא רואים ולא שומעים
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו

אני שייך לעם
ששרד בכל עידן
אני שייך לעם
שלא פיתח אותו מדען
אני שייך לעם
שמאמין בחכמים
אני שייך לעם
שעם אביו הולך תמים

אני שייך לעם
שקרא מי לה׳ אלי
אני שייך לעם
שאף הוא שייך אלי
אני שייך לעם
הנבחר ומאחר
שאני שייך אליו
אני מודה ואני שר אֶת

מה נשתנה
העם שלי מכל העמים
מכל העמים
שבכל העמים אליליהם
לא רואים ולא שומעים
לא רואים ולא שומעים
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו

והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו
https://lyricstranslate.com