ואפילו בהסתרה – VeAfilu Behisterah – Music Evolution

Print Friendly, PDF & Email

יואלי קליין – ״ואפילו בהסתרה״ | הקליפ הרשמי

חיים ישראל – מתוך ההסתרה

Meidad Tasa

Benny Friedman

מבט – שיר של חסידות ברסלב “ואפילו בהסתרה” מטריף את המגזר החרדי – כתבתו של איציק הלפרין

 

Speaking at a yartzheit seuda for the Yitav Lev z t”l the Satmar Rebbe Rav Aaron Teitelbaum spoke about various phenomenons that have crept into charedi society. First the Rebbe explained that the new song Niggun Hastureh does not come from yiddish sources and asked the men to refrain from singing it. If anything, this song niggun hastara has its origin in the Nazis yemach shemom and banned his Chasidim from singing it.

Words taken from Rabbi Nachman of Breslov Ztl in Likutei Maharan. ליקוטי מוהר”ן ח”א תורה נ”ו
English translation

“Hashem says to his children I will conceal myself on that day but the Rebbe Rav Nachman says that even in the Hidden concealment Hashem yisborach is definitely present there, even during the hard times your experiencing Im here standing before you.